حکم انتصاب آقای یوسف طاهری قزوینی به سمت وزیر راه و ترابری
 •   حکم
  زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر راه و ترابری
  مخاطب: طاهری قزوینی، یوسف
  بسمه تعالی
  جناب آقای یوسف طاهری قزوینی
  طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر راه و ترابری منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>