حکم به آقای احمد محسنی گرکانی (رسیدگی به امور تویسرکان)
 •   حکم
  زمان: 2 مهر 1358 / 2 ذی القعده 1399
  مکان: قم
  موضوع: رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی تویسرکان
  مخاطب: محسنی گرکانی، احمد
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد محسنی گرکانی - دامت افاضاته
  پیرو درخواستی که اهالی محترم تویسرکان نموده‌اند، مقتضی است جنابعالی جهت تبلیغ و ارشاد و انجام وظایف اسلامی و رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی مردم در آنجا بمانید. و در ضمن آنان را به وظیفه خطیری که در این دوران حساس دارند آشنا سازید. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم. امید است اهالی محترم نیز قدردان زحمات آن جناب باشند.
  به تاریخ دوم ذی قعده 99
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>