سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان صنعت نفت (لزوم محاکمه خانئین)
 •   سخنرانی
  زمان: بعدازظهر 6 مهر 1358 / 6 ذی القعده 1399
  مکان: قم
  موضوع: لزوم محاکمه خائنین
  حضار: نمایندگان کارگران و کارکنان صنعت نفت
  بسم الله الرحمن الرحیم
  نقش مهم کارکنان صنعت نفت در انقلاب
  من اوّل باید از کارکنان صنعت نفت و کارمندان آنجا - که در این نهضت اسلامی خدمت کرده‌اند و کمک کرده‌اند و یک عضو حساس بودند برای پیشبرد نهضت اسلامی - تشکر کنم؛ و سلامت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی بخواهم. البته من می‌دانم که آن مرکزی که شما هستید، حساسترین مراکز است برای ما و برای دولت. و نابسامانیهای آنجا را هم به من رسانده‌اند. و مدتهاست دنبال او بود [ند] که دیگر من اخیراً دیدم باید آقای اشراقی (1) با هیأتی بیایند و رسیدگی بکنند، و آمدند و رسیدگی کردند. و آنها هم بعضی این مطالب را به من گفتند. و شما هم اگر مدارکی دارید جمع بکنید، که آن مدارک را به آقای اشراقی بدهید. کارهایی که این آدم (2) می‌گویند کرده است، و من خیلی اطلاع ندارم، و چیزهایی که نباید بکند کرده است، اینها را شما مدارکش را جمع بکنید تا ایشان محاکمه بشود ان شاء الله.
  لزوم محاکمه خائنین به مصالح مسلمین
  البته ما هیچ نظر سوئی به هیچ کس نداریم. ما می‌خواهیم که مسائل ایران روی جهات اسلامی و روی مصالح کشورمان اداره بشود. مملکت یک مملکت اسلامی [است‌]؛ با

 • حفظ مصالح مسلمین، مملکت اداره بشود. کسی بتواند اداره کند هر جا را، او حرفی نیست که باشد. و چنانچه در اداره کردن، نقصی دارد، یا خدای نخواسته خیانتی کرده است، آن هم چنانچه دلیلی داشت بر آن، محاکمه می‌شود و محکمه حکم می‌کند. و شماها متوجه باشید و خاطر جمع باشید که این طور نیست که ما نادیده بگیریم شرکت نفت را و زحمات شما را. دنبال این تحقیقاتی که آقای اشراقی کرده‌اند - و اینها ان شاء الله به دولت و مقامات آنجاها گزارش داده می‌شود، و باز گزارش تامّش به من نرسیده است - چنانچه دیدیم که یک خیانتی در کار بوده است، یا یک کارهای خلافی، برخلاف مصلحت مملکت، برخلاف مصلحت اسلام بوده است، البته دادگاه هست و جدّاً محاکمه می‌شود و به جزای خودش می‌رسد. شما مطمئن باشید راجع به این معنا که هیچ اغماضی برای کسانی که خلاف می‌کنند، هیچ اغماضی نمی‌شود، باید رسیدگی بشود. چنانچه او هم حرفی دارد، برود در محکمه بزند. شماها هم چنانچه مطالبی دارید، یکی را تعیین کنید که بهتر مطالب را می‌تواند بگوید، در محکمه برود و مسائل را طرح بکند.
  و اگر خدای نخواسته یک خلافی شده است و خلاف دیانتی شده است، یک خلاف مصلحت اسلام و مسلمین شده است، در شرکت نفت یک توطئه‌هایی مثلاً هست چنانچه گفته می‌شود - آنها باید رسیدگی بشود. و پس از رسیدگی، هرکس و هر مقامی باشد - نزیه که یک آدم عادی است، قابل ذکر نیست - هرکس در هر مقامی باشد، اگر خیانت کرده باشد، به محاکمه کشیده می‌شود و به جزای خودش می‌رسد. و اگر بی گناهیش هم ثابت شد، رها می‌شود.
  ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. مطمئن باشید کار الآن مال خودتان است. مملکت مال خودتان است. زحمتی که می‌کشید برای ملت خودتان [است‌]، مثل سابق نیست که دیگران بِبَرند بخورند. و من امیدوارم که به زودی این گرفتاریهایی که هست - البته مشکل است ان شاء الله رفع خواهد شد. ان شاء الله خداوند همه شما را تأیید کند و موفق باشید. من دعاگوی همه‌تان، و خدمتگزار همه ملت و شماها هستم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>