حکم انتصاب آقای ید الله سحابی به سمت وزیر مشاور در امور تحقیقات
 •   حکم
  زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر مشاور در امور تعلیمات و تحقیقات
  مخاطب: سحابی، یدالله
  بسمه تعالی
  جناب آقای دکتر یدالله سحابی
  طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور در امور تعلیمات و تحقیقات منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>