حکم انتصاب آقای عبدالعلی اسپهبدی به سمت وزیر کار و امور اجتماعی
 •   حکم
  زمان: 8 مهر 1358 / 8 ذی القعده 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر کار و امور اجتماعی
  مخاطب: اسپهبدی، عبدالعلی
  بسمه تعالی
  جناب آقای دکتر عبدالعلی اسپهبدی
  طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای ذات مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>