حکم انتصاب آقای اسد الله ایمانی به سمت امامت جمعه کازرون
 •   حکم
  زمان: 16 مهر 1358 / 16 ذی القعده 1399 (1)
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب امام جمعه کازرون و تصدی امور حسبیّه
  مخاطب: ایمانی، اسدالله
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای شیخ اسدالله ایمانی - دامت افاضاته
  تلگراف و طوماری با امضای جمع زیادی از آقایان اهالی محترم شهر کازرون واصل گردید که تقاضا کرده بودند جنابعالی به کازرون بروید و کما فی السابق به ارشاد و تبلیغ و اقامه نماز جمعه و جماعت اشتغال ورزید و با توجه به وضع منطقه و حساسیت زمان، مقتضی است دعوت اهالی محترم را اجابت نموده و به آنجا بروید و ضمن انجام وظایف مذهبی و اجتماعی، نماز جمعه را نیز اقامه کنید و در تصدی امور حسبیّه نیز از طرف اینجانب مجاز هستید. امید است اهالی محترم نیز قدردان وجود شریف جنابعالی بوده و از همکاری و مساعدت در پیشبرد اهداف عالیه اسلام دریغ نورزند. از خدای تعالی ادامه توفیقات همگان را خواستارم.
  16 ذی القعده 99
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>