حکم انتصاب آقای اسد الله ایمانی به سمت امامت جمعه کازرون
 •   حکم
  زمان: 16 مهر 1358 / 16 ذی القعده 1399 (1)
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب امام جمعه کازرون و تصدی امور حسبیّه
  مخاطب: ایمانی، اسدالله
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای شیخ اسدالله ایمانی - دامت افاضاته
  تلگراف و طوماری با امضای جمع زیادی از آقایان اهالی محترم شهر کازرون واصل گردید که تقاضا کرده بودند جنابعالی به کازرون بروید و کما فی السابق به ارشاد و تبلیغ و اقامه نماز جمعه و جماعت اشتغال ورزید و با توجه به وضع منطقه و حساسیت زمان، مقتضی است دعوت اهالی محترم را اجابت نموده و به آنجا بروید و ضمن انجام وظایف مذهبی و اجتماعی، نماز جمعه را نیز اقامه کنید و در تصدی امور حسبیّه نیز از طرف اینجانب مجاز هستید. امید است اهالی محترم نیز قدردان وجود شریف جنابعالی بوده و از همکاری و مساعدت در پیشبرد اهداف عالیه اسلام دریغ نورزند. از خدای تعالی ادامه توفیقات همگان را خواستارم.
  16 ذی القعده 99
  روح الله الموسوی الخمینی