حکم به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی‌ها (گروگانهای زن و سیاهپوست)
 •   حکم
  زمان: 25 آبان 1358 / 25 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: واگذاری زمینهای مسکونی - گروگانهای سیاه پوست امریکایی
  مخاطب: موسوی خوئینی‌ها، سید محمد - کروبی، حسن
  1 - به آقای حسن کروبی تلفن کنید و بگویید مقتضی است شما کار خودتان را با مشورت با آقای قدوسی یا سایر کسانی که در این عمل هستند هماهنگ کنید که موجب اشکال نشود، و حتماً از تشنج اجتناب نمایید. (1)
  2 - به آقای موسوی بگویید که من فردا به شما دستور می‌دهم که زنها و سیاهها را آزاد، و به وسیله دولت به خارج بفرستند. (2)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>