حکم انتصاب آقای محسن یحیوی به سمت وزیر مسکن و شهرسازی
 •   حکم
  زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر مسکن و شهرسازی
  مخاطب: یحیوی، محسن
  بسمه تعالی
  جناب آقای مهندس محسن یحیوی
  طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی