حکم انتصاب آقای محمدرضا نعمت زاده به سمت وزیر کار
 •   حکم
  زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399
  مکان: قم
  موضوع: انتصاب وزیر کار و امور اجتماعی
  مخاطب: نعمت زاده، محمدرضا
  بسمه تعالی
  جناب آقای مهندس محمد رضا نعمت زاده
  طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>