تقریظ بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  •   تقریظ
    زمان: آذر 1358 / محرّم 1400
    مکان: قم
    موضوع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران - که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند - تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان شاء الله تعالی با عمل به آن، آرمانهای اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة الله - أرواحنا له الفداء - باقی و مورد عمل باشد. (1) والسلام علی عبادالله الصالحین.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>