پیام به اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا (تأخیر در همه پرسی قانون اساسی)
 •   پیام
  زمان: 10 آذر 1358 / 11 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: عدم موافقت با تأخیر در همه پرسی قانون اساسی
  مخاطب: اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا
  بسم الله الرحمن الرحیم
  برادران کردستان و بلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت! آنچه مرقوم شده است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد - که اساس اسلام در معرض خطر کفر است - تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواستهای شما از جمله خواستهای قومی و ملی، همچون خواستهای سایر قشرهای کشور مورد توجه است؛ و ان شاء الله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می‌شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است.
  11 محرّم 1400 / 10 آذر 58
  قم - دفتر امام خمینی (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>