حکم به آقای حسن نوری (رسیدگی به وضع دانشجویان ایرانی مقیم اروپا)
 •   حکم
  زمان: 19 آبان 1358 / 19 ذی الحجه 1399 (1)
  مکان: قم
  موضوع: اعزام نماینده برای رسیدگی به وضع دانشجویان ایرانی مقیم اروپا
  مخاطب: نوری، حسین
  بسمه تعالی
  جناب مستطاب حجت الاسلام، آقای حاج میرزا حسین نوری - دامت افاضاته
  با توجه به درخواستهایی که از طرف دانشجویان اسلامی مقیم اروپا در مورد اعزام جنابعالی به اروپا شده است، مقتضی است جنابعالی با سوابقی که دارید مسافرتی بدانجا بنمایید، و از نزدیک به وضع آنان و احتیاجات و کمبودهایی که دارند رسیدگی کنید؛ و در رفع آنها به هر نحو صلاح می‌دانید اقدام نمایید و به وظیفه حساس و خطیری که در این برهه از زمان دارند آنان را آشنا سازید؛ تا به یاری خدای تعالی توطئه‌های دشمنان اسلام و معاندین را خنثی نمایند؛ و از راه انتشارات و سخنرانیها و دیگر وسائل، جلوی تبلیغات شوم آنها را بگیرند. از خدای تعالی موفقیت همگان را در این راه خواستارم.
  سلام اینجانب را به عموم آنان ابلاغ نمایید.
  به تاریخ نوزدهم شهر ذی الحجة الحرام 99
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>