حکم به آقای ابراهیم یزدی جهت رسیدگی به شکایات استانها
 •   حکم
  زمان: 20 آذر 1358 / 21 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: اعزام نماینده جهت رسیدگی به شکایات استانها
  مخاطب: یزدی، ابراهیم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی
  شکایات بسیاری از استانهای مختلف کشور رسیده است. جنابعالی - که مورد اعتماد اینجانب هستید - مأمور می‌باشید با هیأتی که به اینجانب معرفی خواهید نمود به استانهای کشور سرکشی نموده؛ پس از رسیدگی به شکایات مردم، از موارد اختلاف، و اشخاص مختلف گزارشی تهیه نمایید، تا درباره آنان تصمیم مقتضی گرفته شود تا در محاکم صالحه رسیدگی و متخلفین مجازات شوند. لازم است در هر نقطه با علمای اعلام و معتمدین محل، تماس گرفته و با همکاری آنان مأموریت را انجام دهید. بدیهی است تمام قشرهای مختلف کشور در این امر مهم از هیأت ویژه پشتیبانی می‌نمایند، و موضوعات مورد اختلاف را با این هیأت مطرح می‌نمایند.
  تاریخ 20 آذر ماه 58 / 21 محرّم الحرام 1400
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>