بیانات در جمع مدیر کل و کارمندان کادر برگزاری انتخابات (آزادی در انتخابات)
 •   بیانات
  زمان: 23 آذر 1358 / 24 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: آزادی در انتخابات و استقبال مردم از رفراندم جمهوری اسلامی و قانون اساسی
  حضار: آقای احمد نوربخش (مدیرکل انتخابات)، کارمندان کادر برگزاری انتخابات وزارت کشور
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  در رژیم گذشته مردم نسبت به حکومت و انتخابات و رأی گیری بی‌تفاوت بودند، ولی حالا یک بیداری و آگاهی در بین مردم پیش آمد و مردم آزادانه به آن چیزی که مایل‌اند، به اسلام و جمهوری اسلامی رأی داده‌اند. و دیگر هیچ قدرت و حکومتی نمی‌تواند به مردم ما تحمیل کند.
  در همین برگزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه عده‌ای از مفسدین نگذاشتند مردم رأی بدهند با این حال بیش از شانزده میلیون نفر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>