پیام به ملت ایران (منع از دخالت منسوبین در قضایای تبریز)
 •   پیام
  زمان: 1358 هجری شمسی / 1400 هجری قمری
  مکان: قم
  موضوع: منع از دخالت منسوبین در قضایای تبریز (1)
  مخاطب: ملت مسلمان ایران
  بسمه تعالی
  دفتر و اشخاصی که در بیرونی هستند و هرکس به من ارتباط دارد حق ندارد که در مسائل روز و قضایای تبریز و غیرها دخالت کند، و حرفی تلفنی یا به غیرآن بزند. در صورت تخلف، مؤاخذه خواهند شد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>