حکم انتصاب به آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورایعالی دفاع ملی
 •   حکم
  زمان: 20 اردیبهشت 1359 / 24 جمادی الثانی 1400
  مکان: تهران، شمیران، دربند
  موضوع: انتصاب مشاور شورایعالی دفاع ملی
  مخاطب: چمران، مصطفی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای دکتر مصطفی چمران - ایّده الله تعالی
  برای تشکیل شورایعالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به عنوان مشاور از طرف اینجانب منصوب می‌شوید.
  و در این موقع چون در وضع استثنایی هستیم، لازم است هر هفته با بررسی کامل و با کمال دقت رویدادهای داخلی ادارات مختلف ارتش را برای اینجانب ارسال دارید.
  به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1359
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>