بیانات در جمع اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت (نهضت برای ایجاد تغییرات)
 •   بیانات
  زمان: صبح 7 تیر 1359 / 15 شعبان 1400
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: مهلت ده روزه برای ایجاد تغییرات در کشور
  حضار: اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت
  ... مطلبی که دیروز راجع به نشانها و آرمهای شاهنشاهی گفتم باید تا ده روز دیگر عمل شود ولو صد میلیون تومان به واسطه این کاغذها ایران ضرر ببیند که نمی‌بیند. باید بالای کاغذها را ببرند، اگر شد آرم آن مؤسسه و یا جمهوری اسلامی را چاپ کنند والّا روی کاغذ سفید چیز بنویسند، هیچ ضرری ندارد. آقایان انقلابی نیستند والّا این اندازه هم به فکر اسراف نیستند. من اعلام می‌کنم که اگر بعد از ده روز در یک جایی دیدیم که شخص مسئولی روی کاغذی با آرم طاغوت چیزی نوشت خودم به دادستان انقلاب می‌گویم این شخص را بیاورد و محاکمه انقلابی بکند وهمان کاری که با هروئین فروشها شد با این اشخاص بشود که اینها از هروئین فروشها برای ملت مضرترند. باید اولیای امور با این مسئله قاطعانه برخورد کنند.
  و اما مسئله دیگر که مهمتر از مسئله قبل است، تصفیه ادارات و وزارتخانه‌ها از ضد انقلاب است. باید نوع اداره وزارتخانه‌ها و ادارات عوض شود و افراد ناصالح از آن ادارات تصفیه شود.
  باید گروهی تشکیل شود که هرکس بر خلاف عمل می‌کند گوشش را بگیرند و از اداره بیرونش کنند، و مأمور بگذارند که دیگر برنگردد و هرگز راهش ندهند. باید دید چه کسانی کارشکنی می‌کنند، آیا خود وزیر است؟ دستش را بگیرند و از وزارتخانه اخراجش کنند. ما با کسی شوخی نداریم. من کاری ندارم به اینکه چه کسی باید این کارها را بکند، چون این باز همان روش اداری است. بیایید و روش انقلابی را در پیش بگیرید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>