پیام به ملت ایران (تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری)
 •   پیام
  زمان: 26 دی 1358 / 27 صفر 1400
  مکان: قم
  موضوع: تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری
  مخاطب: ملت ایران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  به اطلاع هموطنان عزیز برسانید که: عکس اینجانب دلیل بر تأیید کسی نبوده؛ چنانچه دلیل بر عدم تأیید هم نمی‌باشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>