نامه به آقای پسندیده درباره وجوه موجود در بانکه
 •   نامه
  زمان: 3 بهمن 1358 / 5 ربیع الاول 1400
  مکان: تهران، بیمارستان قلب
  موضوع: وجوه موجود در بانکها
  مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
  بسمه تعالی
  حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای پسندیده
  کلیه وجوهی که در بانکها هست؛ چه در بانک تعاونی شماره هزار و چه در سایر بانکها، ارتباط به شخص من ندارد و مربوط به وجوه عامه است. آنچه در بانک مذکور است «سهمین مبارکین» است، و آنچه در شماره هزار و دویست است مربوط به مواردی است که آقای صانعی (1) و آقای رسولی (2) می‌دانند. شما را به خدای متعال سپردم.
  5 ربیع الاول 1400
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>