نامه تشکر به خالد بن عبدالعزیز (بهبودی امام و ترک بیمارستان)
 •   نامه
  زمان: 27 اسفند 1358 / 29 ربیع الثانی 1400
  مکان: تهران، شمیران، دربند
  موضوع: قطع سلطه همه استعمارگران بویژه امریکا
  مخاطب: خالدبن عبدالعزیز (پادشاه عربستان)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای خالدبن عبدالعزیز، پادشاه کشور عربستان
  وصول تلگراف آن حضرت نسبت به وضع کسالت و بهبودی اینجانب موجب تشکر گردید. خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگران شرق و غرب و بخصوص امریکای جهانخوار از سر مسلمانان قطع و عموم پیروان مکتب مقدس اسلام بتوانند با کمال برادری و محبت استقلال خود را به دست آورده و عظمت از دست رفته خود را بازیابند.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>