پیام به پاپ ژان پل دوم (تعطیلی مراگز آموزشی مسیحیان)
 •   پیام
  زمان: 2 شهریور 1359 / 13 شوال 1400
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تعطیلی مراکز آموزشی مسیحیان
  مخاطب: پاپ ژان پل دوم (رهبر کاتولیکهای جهان)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتولیکهای جهان
  پیام آن جناب در مورد مراکز آموزشی مسیحیان به وسیله آقای اسقف کاپوچی واصل گردید. بدین وسیله به اطلاع آن جناب می‌رساند طبق تحقیق و گزارشاتی که داده شده متأسفانه مراکز مزبور در زیر پوشش تعلیم و تربیت به مسائل دیگری اشتغال داشته و محل آموزشهای سیاسی و توطئه برضد جمهوری اسلامی و مصالح عمومی کشور ما بوده است و به همین جهت نیز دولت اقدام به تعطیل آنها نموده و امید است با ارتباط مستقیمی که در این باره با دولت برقرار می‌نمایید توضیحات کافی دریافت نموده و اقدام مقتضی انجام گردد.
  13 شوال 1400 / 2 شهریور 59
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>