پیام تشکر از آقای لئونید برژنف (تسلیت زلزله کرمان)
 •   پیام
  زمان: 27 خرداد 1360 / 14 شعبان 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثه زلزله گلباف کرمان
  مخاطب: لئونید برژنف (صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی
  پیام همدردی و تسلیت شما را در مورد فاجعه زلزله کرمان دریافت نمودم. از اظهار محبت شما متشکرم. سعادت و موفقیت همه ملل محروم و مستضعف جهان را از خدای تعالی مسئلت دارم.
  27 خرداد ماه 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>