حکم به رئیس دیوانعالی کشور (عفو گروهی از زندانیان دادگاه انقلاب ارتش)
 •   حکم
  زمان: 21 بهمن 1359 / 4 ربیع الثانی 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: عفو زندانیان
  مخاطب: حسینی بهشتی، سید محمد (رئیس دیوانعالی کشور)
  [** بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله العالی
  به پیوست صورت اسامی هشت نفر از زندانیان دادگاه انقلاب ارتش که حسب نظر حاکم شرع دادگاه مزبور استحقاق عفو داشته جهت تصویب تقدیم می‌گردد. رئیس دیوانعالی کشور - سید محمد حسینی بهشتی**]
  بسمه تعالی
  موافقت می‌شود. (1)
  21 بهمن 59
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>