تذکر به آقای عبدالعلی قرهی (شرکت در مجلس ختم آقای چهل اخترانی)
 •   تذکر
  زمان: ؟
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: شرکت اعضای دفتر امام خمینی در مجلس ختم آقای چهل اخترانی
  مخاطب: قرهی، عبدالعلی
  [** حاج آقا علی چهل اخترانی که پدر آقای کوثری است - که روز عاشورا، حسینیه روضه می‌خواند - فوت کرده. به فریده (1) تلفن کرده که به دفتر اطلاع بدهید امشب در چهل اختران (2) فاتحه دارند.**] (3)
  به آقای حاج شیخ عبدالعلی (4) تلفن کنید که ایشان و چند نفر از دفتر قم بروند به مجلس ختم حاج آقا علی. مجلس ختم امشب است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>