بیانات در جمع جامعه روحانیت و تبلیغات اسلامی گلپایگان (جلب رضایت مردم)
 •   بیانات
  زمان: قبل از ظهر 30 فروردین 1360 / 14 جمادی الثانی 1401
  مکان: تهران، حسینیه جماران
  موضوع: توصیه به روحانیون در جلب رضایت مردم
  حضار: جامعه روحانیت و ستاد تبلیغات اسلامی گلپایگان
  روحانیت باید این سنگر را حفظ نموده، و در ارشاد مردم کوشا باشد. حال که قسمتی از کارها به دست شما روحانیون انجام می‌شود، کار را طوری انجام دهید که رضایت مردم جلب شود.
  ... شما روحانیون در شهر و روستا مردم را ارشاد و با متانت جلوی تبلیغات انحرافی را بگیرید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>