اجازه نامه به آقای فیاض بخش (عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی)
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 21 اردیبهشت 1360 / 6 رجب 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور
  مخاطب: فیاض بخش، محمدعلی (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)
  [** امام خمینی در پاسخ به درخواست وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر عضویت آقای محمدرضا مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور مرقوم فرموده‌اند:**]
  بسمه تعالی
  ایشان مورد تأیید و اعتماد می‌باشند. از خداوند متعال توفیق آقایان را خواستارم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>