اجازه نامه به آقای فیاض بخش (عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی)
  •   اجازه‌نامه
    زمان: 21 اردیبهشت 1360 / 6 رجب 1401
    مکان: تهران، جماران
    موضوع: موافقت با درخواست عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور
    مخاطب: فیاض بخش، محمدعلی (وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی)
    [** امام خمینی در پاسخ به درخواست وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر عضویت آقای محمدرضا مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور مرقوم فرموده‌اند:**]
    بسمه تعالی
    ایشان مورد تأیید و اعتماد می‌باشند. از خداوند متعال توفیق آقایان را خواستارم.
    روح الله الموسوی الخمینی