حکم به اقای قاسمعلی ظهیرنژاد (اجازه استفاده از اختیارات رهبری)
 •   حکم
  زمان: 23 مهر 1360 / 16 ذی الحجه 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه استفاده از اختیارات رهبری در رابطه با مأموریتها و وظایف نظامی
  مخاطب: ظهیر نژاد، قاسمعلی
  بسمه تعالی
  تیمسار سرتیپ قاسمعلی ظهیر نژاد، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
  جنابعالی مجاز می‌باشید با استفاده از اختیارات مقام رهبری، مأموریتها و وظایف محوله را با مشورت ریاست جمهوری انجام دهید. (1)
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>