پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تسلیت حادثه زلزله کرمان)
 •   پیام
  زمان: 17 مرداد 1360 / 7 شوال 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت حادثه زلزله کرمان
  مخاطب: پال لوسونیز (رئیس جمهور مجارستان)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای پال لوسونیز، رئیس جمهور شورای مردمی مجارستان.
  تلگراف تسلیت جنابعالی در مورد فاجعه زلزله دلخراش کرمان واصل گردید. از اظهار محبت و همدردی شما متشکرم. موفقیت ملل محروم جهان را در پیروزی بر مستکبران مسئلت دارم.
  7 شوال 1401
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>