پیام تشکر به نخست وزیر موریس (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)
 •   پیام
  زمان: 12 شهریور 1360 / 4 ذی القعده 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر
  مخاطب: سی وساگار مکولام (نخست وزیر موریس)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای سی وساگار مکولام، نخست وزیر کشور موریس
  تلگراف تسلیت آن جناب در مورد شهادت جانگداز رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی علوّ درجه برای شهیدان و نابودی توطئه گران این فاجعه را مسئلت دارم. و امیدوارم این دسیسه‌های شیطانی ماهیت واقعی دشمنان انسانیت و بخصوص امریکای استعمارگر را برای همه ملل ستمدیده و مستضعف جهان آشکار ساخته، و زمینه را برای قیام جهانی علیه این جنایتکاران فراهم سازد. و فریاد مظلومیت ما را به جهانیان برساند و پاسخی قانع کننده به دشمنان ما و تهمتهای ناروایی که به ما می‌زنند و ما را به ایجاد رابطه و معامله اسلحه با رژیم جنایتکار و متجاوزی مانند اسرائیل متهم می‌کنند، باشد.
  12 شهریور 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>