پیام تشکر به رئیس جمهور سومالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)
 •   پیام
  زمان: 14 شهریور 1360 / 6 ذی القعده 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر
  مخاطب: محمدزیاد باره (رئیس جمهور سومالی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای سرلشکر محمدزیاد باره، رئیس جمهوری دمکراتیک سومالی
  پیام تسلیت شما در مورد فاجعه بمبگذاری که منجر به شهادت رئیس جمهور محبوب، محمدعلی رجایی، و نخست وزیر متعهد، دکتر باهنر، گردید واصل و موجب تشکر گردید. امید است این توطئه‌های ننگین، که به دست عوامل امریکای جهانخوار انجام می‌گردد، چهره واقعی این جنایتکاران را برای عموم جهانیان و بخصوص برادران مسلمان و عرب زبان ما روشن سازد، و بیش از این گول تبلیغات مسموم آنان [را] که حتی بیشرمانه ما را به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از اسرائیل غاصب متهم می‌سازند، نخورند.
  14 شهریور ماه 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>