پیام تشکر به رئیس جمهور کره شمالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)
 •   پیام
  زمان: 14 شهریور 1360 / 6 ذی القعده 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر
  مخاطب: کیم ایل سونگ (رئیس جمهور کره شمالی)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت آقای کیم ایل سونگ، رئیس جمهور جمهوری دمکراتیک مردمی کره
  پیام تسلیت شما در مورد فاجعه بمبگذاری که منجر به شهادت رئیس جمهور محبوب، محمدعلی رجایی، و نخست وزیر متعهد، دکتر باهنر، گردید، واصل و موجب تشکر گردید. امید است این توطئه‌های ننگین، که به دست عوامل امریکای جهانخوار انجام می‌گردد، چهره واقعی این جنایتکاران را برای عموم جهانیان روشن سازد و بیش از این گول تبلیغات مسموم آنان [را] - که حتی بیشرمانه ما را به ایجاد رابطه و خرید اسلحه از اسرائیل غاصب متهم می‌سازند - نخورند.
  14 شهریور 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>