پیام تشکر به رئیس جمهور کوبا (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)
 •   پیام
  زمان: 17 شهریور 1360 / 9 ذی القعده 1401
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر
  مخاطب: فیدل کاسترو (رئیس جمهور کوبا)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای فیدل کاسترو، رئیس جمهور کشور کوبا
  پیام تسلیت آن جناب در مورد شهادت رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر عزیز کشورمان واصل گردید. از اظهار همدردی و محبت شما متشکرم. و به خوبی روشن است که شما با مبارزات طولانی خود با این دیو خونخوار و امریکای جنایتکار وضع ما را که این جنایتها به دست مزدوران او صورت می‌گیرد، بهتر درک می‌کنید و واهی بودن تبلیغات وسیعی را که علیه ما درسراسر دنیا می‌کنند، می‌دانید. از خدای تعالی رسوایی این توطئه گران و پیروزی ملل تحت ستم را بر این مستکبران جهانخوار مسئلت دارم.
  17 شهریور ماه 1360
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>