پاسخ استفتاء دادستان کل کشور در مورد قتل شبه عمد
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: 4 اردیبهشت 1362 / 10 رجب 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: مرجع تشخیص «شبه عمد بودن قتل» در تصادف منجر به قتل
  سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)
  [بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی - دام ظله. بعدالتحیه تقاضا می‌شود به سؤال‌
  ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:
  در استفتایی که از حضرتعالی شده درباره رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می‌شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: «با فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است حکم شبه عمد (1) را دارد.» آیا این حکم به‌طور مطلق است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهده محکمه می‌باشد و حضرتعالی با فرض موضوع حکم فرمودید؟.
  4 / 2 / 62 - دادستان کل کشور یوسف صانعی‌]
  بسمه تعالی
  تشخیص موضوع با اینجانب نیست.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>