حکم رسیدگی به پرونده زندانیان به هیأت رسیدگی به امور زندانه
 •   حکم
  زمان: 19 خرداد 1362 / 27 شعبان 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تشکیل هیأتی برای رسیدگی به پرونده زندانیان
  مخاطب: محمدی گیلانی، محمد - کریمی، سید جعفر - ابطحی، سید محمد - قاضی، مهدی (اعضای هیأت رسیدگی به امور زندانها)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بدین وسیله به جنابان حجج اسلام آقایان: محمدی گیلانی، کریمی، ابطحی، قاضی مأموریت داده می‌شود که با تشکیل هیأتی برای مراجعه به پرونده‌های زندانیان دادگستری به وضع آنان رسیدگی فرمایند و تصمیمات خود را اعم از آزادی، تخفیف، تعلیق، تغییر محل و غیر آن را به اطلاع اینجانب برسانند. و اما راجع به زندانیان دادگاه‌های انقلاب که زندانی سیاسی می‌باشند، حضرات آقایان شخصاً رسیدگی نمایند و هرگونه تصمیمی با آرای سه نفر از آقایان قابل پیشنهاد است که پس از ملاحظه امضا نمایم.
  قضات محترم دادگستری و دادگاهها و دادستانها و مأمورین زندانها و دست اندرکاران در این امور موظفند با بهترین وجه با هیأت محترم مذکور و هیأتهای تعیین شده از قِبَل آنان همکاری نمایند، و در صورت درخواست، پرونده‌های زندانیان را بدون مسامحه در اختیار آنان قرار دهند. از خداوند متعال توفیق آقایان را برای این امر مهم خواستارم.
  19 خرداد 1362
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>