حکم رسیدگی به پرونده زندانیان به هیأت رسیدگی به امور زندانه
 •   حکم
  زمان: 19 خرداد 1362 / 27 شعبان 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تشکیل هیأتی برای رسیدگی به پرونده زندانیان
  مخاطب: محمدی گیلانی، محمد - کریمی، سید جعفر - ابطحی، سید محمد - قاضی، مهدی (اعضای هیأت رسیدگی به امور زندانها)
  بسم الله الرحمن الرحیم
  بدین وسیله به جنابان حجج اسلام آقایان: محمدی گیلانی، کریمی، ابطحی، قاضی مأموریت داده می‌شود که با تشکیل هیأتی برای مراجعه به پرونده‌های زندانیان دادگستری به وضع آنان رسیدگی فرمایند و تصمیمات خود را اعم از آزادی، تخفیف، تعلیق، تغییر محل و غیر آن را به اطلاع اینجانب برسانند. و اما راجع به زندانیان دادگاه‌های انقلاب که زندانی سیاسی می‌باشند، حضرات آقایان شخصاً رسیدگی نمایند و هرگونه تصمیمی با آرای سه نفر از آقایان قابل پیشنهاد است که پس از ملاحظه امضا نمایم.
  قضات محترم دادگستری و دادگاهها و دادستانها و مأمورین زندانها و دست اندرکاران در این امور موظفند با بهترین وجه با هیأت محترم مذکور و هیأتهای تعیین شده از قِبَل آنان همکاری نمایند، و در صورت درخواست، پرونده‌های زندانیان را بدون مسامحه در اختیار آنان قرار دهند. از خداوند متعال توفیق آقایان را برای این امر مهم خواستارم.
  19 خرداد 1362
  روح الله الموسوی الخمینی