سخنرانی در جمع اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی (خودکفایی)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 26 مهر 1361 / 30 ذی الحجه 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: استقلال و خودکفایی در پرتو اعتماد به خداوند و اتکال به نفس
  حضار: اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اینکه شما با ابتکارات خود و اعتماد به خداوند کارهای مهمی انجام داده‌اید و دستگاه‌های پیچیده‌ای را به کار انداخته‌اید، موجب تقدیر و تشکر است. اتکال به نفس، بعد از اعتماد به خداوند منشأ خیرات است. و اگر کشورها ما را آرام بگذارند، مردم همه امور را اصلاح می‌کنند. مهم این است که شما خودتان را بیابید؛ زیرا در رژیم گذشته، ما خودمان را گم کرده بودیم و آنها (1) هر کاری که می‌خواستند کردند و به ما تزریق کردند که شما توانایی انجام کارها را ندارید و دانشمندان ما از آنها توسری می‌خورند. و این بود وضع ما، و مردم ما هم می‌گفتند: برای چه کسی کار بکنیم؛ چون همه چیز ما وابسته است. و مصیبت بالاتر این بود که جوانان ما با دستور مستشاران خارجی عمل می‌کردند و منافعشان به جیب اجانب می‌رفت. و قهراً هر کسی که می‌خواست در چنین محیطی انسان مستقلی باشد، توسری می‌خورد و از مسائل مأیوس و افسرده می‌شد. ولی اکنون که بحمدالله، ازشر آنها پاکسازی شده است، می‌بینید که جوانان عزیز و مردم ما توانایی آنجام کارها و برداشتن موانع را دارند. و من امیدوارم که بزودی به حد خودکفایی برسیم. من دعاگوی همه شماهستم.
  والسلام

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>