اجازه نامه به آقای سید محمد جواد ارسنجانی، در امور حسبیه و شرعیه
 •   اجازه‌نامه
  زمان: 15 اردیبهشت 1363 / 3 شعبان 1404
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
  مخاطب: ارسنجانی، سید محمدجواد
  [بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللَّه رب العالمین، و صلی الله علی اشرف الخلایق محمدٍ و آله الطاهرین.
  امّا بعد، نظر به آنکه جناب مستطاب شریعتمدار آقای حاج سید محمد جواد ارسنجانی دام تأییده، دارای مقامات شامخه از علم و عمل و تقوا بودند، جنابش را در تصرف در مطلق امور حسبیه به تصرفات شرعیه به نهج مقرره و اخذ حقوق نوعیه از قبیل اخماس و زکوات و مظالم و کفارات و سهم مبارک امام علیه السلام بقدر الحاجة و الکفایة الاقتصادیه مجاز و مرخص داشتم. امید است اخوان مؤمنین، وجود محترم ایشان را مغتنم دانسته، در امورات شرعیه به ایشان مراجعه فرمایند. کل ذلک بشرط الاحقر بالاحوط و المثل علی الاوسط. والسلام علیه و رحمة الله و برکاته. محمد کاظم النمازی‌]
  [اذن و ترخیص آیت الله مرحوم نسبت به امور مزبوره در متن به آقای حاج سید جواد دام تأییده بسیار در مورد و محل است. اینجانب هم تصویب دارم. - بهاء الدین محلاتی‌]
  [بسمه تعالی. جناب مستطاب آقای مرقوم دامت افاضاته از جانب حقیر هم در امور مرقومه مجاز هستند.
  12 شوال 1373. - محسن الطباطبایی (حکیم)]
  بسمه تعالی
  به همان گونه که مرقوم داشته‌اند از طرف اینجانب نیز مجازند. ان شاء الله موفق باشند.
  به تاریخ سوم شعبان 1404
  روح الله الموسوی الخمینی