پاسخ استفتاء اعضای انجمن اسلامی شهر کلاستال آلمان (تأیید امامت جمعه)
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: مرداد 1362 / ذی القعده 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: تأیید امامت جمعه در شهر کلاستال آلمان
  مخاطب: اعضای انجمن اسلامی شهر کلاستال - آلمان
  [بسمه تعالی. نظر به اینکه ما برادران مسلمان ایرانی مقیم شهر کلاستال واقع در آلمان غربی با برادران مسلمان اهل تسنن غیر ایرانی، همه هفته نماز عبادی سیاسی جمعه را بپا می‌داریم؛ لذا به همین خاطر یکی از برادران ایرانی دانشجو، امامت جماعت نماز جمعه را همه هفته به عهده می‌گیرد و با توجه به اینکه در ایران اسلامی، کلیه ائمه جمعه از طرف حضرت امام - روحی فدا - باید حکم داشته باشند، این مسئله نسبت به موقعیت ما چگونه است؟ و آیا امامت این برادر به عنوان امام جمعه جایز است؟ و این مسئله به‌طور کلی چگونه می‌باشد؟ و من الله التوفیق.
  - برادران شما در انجمن اسلامی شهر کلاستال‌]
  بسمه تعالی
  به ترتیبی که نوشته‌اید همچنان نماز جمعه را مانند گذشته به امامت همان برادر مذکور اقامه نمایید و صحیح است. ان شاء الله موفق باشید.
  روح الله الموسوی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>