نامه به نخست وزیر (اجازه استفاده از اعتبارات بانکی برای جنگ)
 •   نامه
  زمان: 23 شهریور 1364 / 28 ذی الحجه 1405
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اجازه استفاده از اعتبارات بانکی برای تأمین نیازهای ضروری دولت در رابطه با جنگ تحمیلی
  مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)
  [آقای میر حسین موسوی، نخست وزیر، طی گزارشی به تاریخ 19/6/1364 به محضر امام خمینی با تشریح وضعیت اعتبارات سالانه دولت و هزینه‌های مربوط به دفاع مقدس و کمبود اعتبار برای برخی از هزینه‌های ضروری جبهه‌ها، درخواست خود و نمایندگان امام در شورایعالی دفاع (مسئولین قوا) را مبنی بر اجازه مساعدت سیستم بانکی کشور و تأمین آن از طریق متمم بودجه، تقدیم کرده است. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:]
  بسمه تعالی
  نظر به آنکه رؤسای محترم قوای سه گانه، ضرورت آنچه را ذکر شده تشخیص داده‌اند بر طبق در خواست فوق، اقدام و عمل شود.
  23 شهریور 64
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>