تلگراف به آقای حسینعلی منتظری (تبریک آزادی از زندان)
 •   تلگراف
  زمان: مرداد 1346 / ربیع الثانی 1387
  مکان: نجف
  موضوع: تبریک آزادی از زندان
  مخاطب: منتظری، حسینعلی
  ایران - نجف آباد - خدمت جناب حجت الاسلام آقای منتظری - دامت برکاته
  ورود جنابعالی موجب مسرت. «ذهب العناء و بقی الاجر (1)»
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>