تلگراف به جمعی از آقایان (تبریک آزادی از زندان)
 •   تلگراف
  زمان: مرداد 1346 / 1387 هجری قمری (1)
  مکان: نجف
  مخاطب: منتظری، حسینعلی - قضایی - منصور- ایزدی - حجتی
  ایران - نجف آباد - به وسیله حجت الاسلام آقای منتظری - جناب ثقة الاسلام آقای قضایی
  آقای منصور، آقای ایزدی، آقای حجتی - دامت تأییداتهم - بَشَّرکم الله بالجنة. توفیق و تأیید آقایان و حوزه مبارکه را خواستارم.
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>