نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)
 •   نامه
  زمان: 22 دی 1346 / 11 شوال 1387
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ به چهار سؤال درباره مسائل اقتصادی و وقف
  مخاطب: فومنی، حسین
  بسمه تعالی
  11 شوال 87
  خدمت جناب مستطاب عمدة الاعلام و ثقة الاسلام آقای فومنی - دامت افاضاته
  مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق و تایید جنابعالی را خواستار است. در موضوع مسائلی که ذکر شده بود:
  1- در سرقفلی، تفصیلی است که در کتاب تحریرالوسیله جلد ثانی ذکر کرده‌ام. اگر سرقفلی از مالک ملک تلقی شده است یا از کسی که از مالک ملک تلقی کرده است تلقی شده است- به وجهی که در آنجا ذکر کرده‌ام- اشکال ندارد. و اگر کسی در ملکی که به اجاره نزد او است پس از اتمام اجاره بدون قید و شرط بخواهد تخلیه نکند یا سرقفلی بگیرد جایز نیست.
  2- به سرقفلی در مواردی که مشروع است خمس تعلق می‌گیرد.
  3- پول بانک در صورتی که قرض به نفع باشد حرام است و اگر بدون نفع باشد یا به وجهی تخلص از ربا پیدا کنند مانع ندارد.
  4- محلی را که برای حضرت سید الشهداء وقف نموده‌اند نمی‌توان مسجد کرد؛ باید به هر نحو که وقف شده است عمل نمود. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>