نامه به آقای محمد حسین لنگرودی (ارسال وجوهات به نجف)
 •   نامه
  زمان: 17 اسفند 1346 / 7 ذی الحجه 1387
  مکان: نجف
  موضوع: لزوم ارسال وجوهات به نجف
  مخاطب: لنگرودی، سید محمد حسین
  بسمه تعالی
  لیله هفتم شهر ذی الحجه 87
  به عرض می‌رساند، مرقوم محترم واصل، سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است. راجع به اجازاتی که مرقوم شده بود با وضعی که فعلاً برای اینجانب ایجاد شده است، و تبلیغات سوئی که از خارج و داخل می‌شود و راه ایصال وجوه را تقریباً مسدود نموده‌اند، مقتضی است که جنابعالی و دیگر آقایان دوستان اینجانب راجع به کمک به اینجا (1) بیشتر کوشش فرمایید. توقعات و گرفتاریهای اینجانب در اینجا روزافزون و منع و ارعاب از آن طرف (2) نیز مستدام است. با این وضع چطور می‌توانم این نحو اجازات را بدهم؟ امید است خداوند تعالی فرجی عنایت فرماید تا بتوانم خدمت لایق به همه آقایان بنمایم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>