بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه بصره (توجه به تعالیم اسلام)
 •   بیانات
  زمان: 20 فروردین 1347 / 10 محرّم 1388
  مکان: کربلا
  موضوع: ضرورت توجه به تعالیم حیاتبخش اسلام
  مناسبت: عاشورای حسینی
  حضار: دانشجویان دانشگاه بصره
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  ... عوامل استعمار به ما که می‌رسند می‌گویند تیپ جوان و تحصیلکرده و دانشجو فاسد شده‌اند، عقاید مذهبی و ملی خود را از دست داده‌اند و سر به بیراهه نهاده‌اند و چشم و گوش بسته، مقلد بیگانگانند؛ و به شما که می‌رسند می‌گویند مراجع و روحانیونْ خرافی و مرتجعند، و واقعیات زمان را درک نمی‌کنند و متابعت از آنها سیر قهقرایی و عقبگرد است و شرط تعالی و ترقی این است که از این عناصر فناتیک و امل و عقایدشان چشم بپوشیم و فاصله بگیریم! ما و شما در این بین وظیفه داریم، علی رغم خواست و کوشش تفرقه جویان و مستعمِرین، روابط معنوی و فکری خود را عمیقتر نموده در هر حال تفاهم کنیم و متفقاً با استفاده از تجارب و اطلاعات و نیروی یکدیگر، موجبات ثبات و عظمت و سعادت و ترقی و تعالی خود را فراهم نماییم ...
  شما جوانان تحصیلکرده، مردان آتیه و فردا و رجال و شخصیتهای آینده اجتماعید؛ باید بهوش و بیدار باشید و با تمامی عوامل عقب افتادگی و تفرق و ذلت ملتهای خود مبارزه کنید؛ و اگر عمیقاً توجه کنید پی خواهید برد که مهمترین عامل انحطاط مسلمین دوری و بیخبری از تعالیم واقعی و حیاتبخش اسلام است؛ اسلامی که در تاریکترین ادوار تاریخ مشعشع ترین و نورانی ترین تمدنها را به وجود آورد و پیروان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقایی رسانید و آن زمان که همان پیروان از آن تعالیم چشم پوشیدند و به روشی منحرف و قشری - که به اسم اسلامش نامیدند - گرویدند، طبیعی بود که عظمت و مجد دیرین خود را از دست داده به روز سیاه و تیره‌ای چون روزگار موجود بیفتند .....
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>