نامه تشکر به آقای علی اصغر صالحی (ورود به نجف)
 •   نامه
  زمان: 9 آذر 1344 / 6 شعبان 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پیام تشکر
  مناسبت: اقامت گزیدن امام خمینی در نجف
  مخاطب: صالحی، علی اصغر - کرمان (1)
  6 شعبان المعظم
  به عرض عالی می‌رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود شریف و حاوی ابراز الطاف شامله بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمد الله سلامت و امید آن دارم که خدای تعالی در این اعتاب مقدسه، جبران قصور و تقصیر ماسبق را بفرماید. قبض رسید را به وسیله حامل مرقوم شریف ایصال داشتم. امید است در مظانّ استجابت دعوات از نظر شریف محو نباشم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>