نامه تشکر به آقای فقیهی مرندی (ورود به نجف)
 •   نامه
  زمان: 15 آذر 1344 / 12 شعبان 1385
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ نامه حاوی تبریک استقرار امام خمینی در نجف
  مخاطب: فقیهی مرندی
  بسمه تعالی
  12 شعبان 85
  خدمت جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای فقیهی مرندی - دام مجده
  مرقوم محترم که حاکی از سلامت جنابعالی و حاوی مراتب محبت نسبت به اینجانب بود موجب امتنان گردید. سلامت و توفیق جنابعالی و سایر آقایان محصلین و فضلا - ایّدهم الله تعالی - را از خداوند تعالی خواستار است. محبت و احساسات بی‌شائبه آقایان فضلا مورد تشکر و تقدیر اینجانب است. خداوند همه را به علم نافع و عمل صالح و حُسن عاقبت موفق فرماید. از جنابعالی و سایر آقایان رجای دعای خیر برای حُسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>