نامه به آقای محمود متقیان (تعیین تکلیف دیون و وجوه شرعیه)
 •   نامه
  زمان: آبان 1349 / رمضان 1390
  مکان: نجف
  موضوع: تعیین تکلیف دیون و وجوه شرعیه
  مخاطب: متقیان، محمود
  بسمه تعالی
  جناب آقای حاج محمود متقیان - ایّده الله تعالی
  مرقوم شریف واصل شد. مواردی که برای شما حساب دقیقاً معلوم نیست و محتاج به گذشت مدتی است، آنچه یقیناً ربح دادید تخمیس کنید و مورد شک را مجازید تعویق بیندازید تا حساب روشن شود. سهم سادات را همان نحو که اجازه گرفته اید مجازید. در سهم مبارک امام - علیه السلام - به غیر وکیل اینجانب، جناب آقای حاج شیخ محمدصادق تهرانی، به کسی دیگر نپردازید، مورد قبول نیست. ان شاء الله تعالی موفق و مؤید باشید.
  شهر صیام 90
  روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>