نامه به آقای سید عباس میریونسی (پاسخ چند پرسش شرعی)
 •   نامه
  زمان: 21 بهمن 1349 / 13 ذی الحجه 1390
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ چند پرسش شرعی
  مخاطب: میریونسی، سید عباس
  بسمه تعالی
  13 حج 90
  خدمت جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای میریونسی - دامت افاضاته
  مرقوم شریف واصل؛ توفیق و سعادت جنابعالی را خواستار است.
  1- شخصی که حساب نداشته است و منافع داشته، باید تمام آنچه از کسب حاصل نموده است تخمیس شود.
  2- زارع مرقوم که حساب نداشته، اگر بذر او مورد خمس بوده، باید حاصل تخمیس شود اگرچه بین سال باشد.
  از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>