نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)
 •   نامه
  زمان: 24 خرداد 1350 / 20 ربیع الثانی 1391
  مکان: نجف
  موضوع: شهریه طلاب
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  احمد عزیز، مرقوم مورخ 14 ع 2 واصل شد. از سلامت شما مسرور شدم. تلگراف شما هم واصل شد. راجع به شهریه، من از باب احتیاط نوشتم حواله می‌دهم؛ اگر می‌دانستم که به قدر کافی در آنجا موجود است داعی بر حواله نبود. بنا شد تا شما مراجعه به تهران نکنید، راجع به آنجا چیزی ندهند. (1) مبلغ بیست هزار را در اینجا حواله شده بود، یعنی من گرفته بودم، آقای آقا رضا (2) از قم گرفته‌اند به حساب من، اگر ان شاء الله تعالی شما از آنجا زاید آوردید برای من هم بفرستید برای کمک به اینجا. (3) از صلح آقایان (4) مسرور شدم، ان شاء الله همیشه به صلح و صفا زندگی کنند. حالت ماها بحمد الله خوب است ولی رفتن بچه‌ها موجب تنهایی شد، ان شاء الله سلامت باشید. جواب حضرت آقای عمو (5) و قبوض را ان شاء الله تعالی به وسیله دیگری می‌فرستم، به ایشان سلام برسانید. (6)
  20 ع 2 91
  پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>