نامه به آقای سید احمد خمینی در مورد وجوهات شرعیه
 •   نامه
  زمان: 2 مرداد 1350 / 1 جمادی الثانی 1391
  مکان: نجف
  موضوع: پاسخ به سؤال در مورد وجوهات شرعی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  غره ج 2 91
  احمد عزیز
  مرقوم شما واصل شد. در موضوعی که مرقوم شده بود شما فقط جهت سُمعه (1) آن را در نظر گرفته بودید، ولی جهت تکلیف را توجه ننموده بودید. اینجانب از جهت تکلیف اشکال دارم؛ چون اشباه و نظایر آن، که به محل نمی‌رسد و از بین می‌رود دیده شده است. (2) ان شاء الله تعالی موفق باشید. والسلام علیکم.
  پدرت