نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
 •   نامه
  زمان: 20 مهر 1350 / 21 شعبان 1391
  مکان: نجف
  موضوع: خانوادگی
  مخاطب: خمینی، سید احمد
  بسمه تعالی
  21 شعبان 91
  احمد عزیزم
  مرقوم شما واصل شد، از سلامت شماها خوشوقت شدم. راجع به منزل (1) در مکتوب آقا نوشته‌ام همان نحو عمل شود. ماها بحمد الله سلامت هستیم، امید است شماها هم سلامت و سعید باشید. پاکتهای جوف (2) را با آدرس بفرستید. اگر آدرس آقای فقیه ایمانی (3) را نمی‌دانید سؤال کنید از اصفهانیها. از سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام.
  پدرت
  کاغذ جوف جواب تسلیت را به آقای آقا صادق روحانی پس از آنکه در پاکت گذاشتید بدهید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>